MONTE - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

  
REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/22

REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGOSZKOŁY PODSTAWOWEJ 
STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO „TWOJA SZKOŁA” im. MARII MONTESSORI – EDYCJA IV
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Budżet uczniowski są to środki pieniężne budżetu Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” pozyskane dzięki 
wpłatom 1% podatku, przeznaczone na realizację projektów zgłaszanych i wybieranych przez uczniów 
Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego    „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori.
§ 2
PROJEKTY ZGŁASZANE DO BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO
Projektem zgłaszanym do budżetu uczniowskiego może być każda inicjatywa uczniowska obejmująca zadanie,  
które przyczynia się do rozwoju Szkoły, a w szczególności:
A. działanie mające na celu poprawę warunków nauki i funkcjonowania w Szkole,
B. wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.
§ 3
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
Projekty mogą zgłaszać wyłącznie uczniowie Szkoły.
Zgłoszenie projektu do budżetu uczniowskiego musi być poparte podpisami co najmniej 5 uczniów Szkoły.
Zgłoszenie projektu powinno obejmować:
A. nazwę projektu i dane ucznia / grupy uczniów zgłaszających projekt,
B. opis projektu z uzasadnieniem potrzeby realizacji,
C. szacunkowy koszt.
D. koszt projektu nie może przekroczyć 2000 zł brutto.
§ 4
WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW
Każdy zgłoszony projekt podlega weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa, w tym zgodności z obowiązują-cymi 
wytycznymi  przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii COVID 19 i możliwości realizacji, w tym rzeczywistego 
kosztu samego projektu i ewentualnych kosztów jego realizacji.
Weryfikacji zgłoszonych projektów dokonuje Komisja złożona z 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz
przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła”.
§ 5
DZIAŁANIA INFORMACYJNE
Z chwilą ogłoszenia projektów dopuszczonych do głosowania autorom projektów przysługuje prawo prowa-dzenia 
działań informacyjnych  i promocyjnych dotyczących ich projektów. Działania prowadzone mogą być na terenie szkoły 
oraz z wykorzystaniem następujących  narzędzi elektronicznych: strona www szkoły, strona Fb szkoły.
§ 6
WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI
O wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego decydują w drodze bezpośredniego głosowania wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori.
Każdy głosujący ma prawo oddać głos na 3 projekty.
Do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego w danym roku szkolnym będą przyjęte trzy projekty, które w głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów.
§ 7
HARMONOGRAM BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO
Zgłaszanie projektów: do 22.10. 2021r.
Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania 29.10. 2021r.
Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania:
02.11. 2021 – 05.11. 2021 r.
Głosowanie nad wyborem projektów przeznaczonych do realizacji: 08-09. 11. 2021 r.
Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów przeznaczonych do realizacji: 10. 11. 2021 r.
Realizacja projektów: rok szkolny 2021/22.
 
Nasza szkoła przystąpiła do dwóch międzynarodowych projektów realizowanych na platformie eTwinning. 
Wspólnie ze szkołami z Turcji oraz ze Słowenii będziemy realizować projekt 
 „Das Projekt über Ferien und Reisen” („Projekt o wakacjach  i podróżach”). 
Drugi projekt: „Postkarten aus den Ferien” („Pocztówki z wakacji) 
będziemy natomiast realizować razem ze szkołami ze Słowenii, Grecji oraz z Francji. 
Językiem obu projektów będzie język niemiecki. 
Planujemy wiele ciekawych aktywności, już wkrótce odbędziemy pierwsze wideokonferencje z naszymi partnerami. 
Potem powstanie między innymi międzynarodowy przewodnik turystyczny, 
 a także nawiążemy kontakt korespondencyjny z uczniami szkół partnerskich.
                                            Urszula Lech

24 września klasy czwarte wybrały się do Teatru Arlekin na spektakl "Jak zostałam wiedźmą" i wzięły udział w warsztacie "Porusz lalką, porusz sobą".
Klasy 4a i 4b ostatnie dni lata spędziły na wyjeździe integracyjnymi Śladami Piastów - Szlak Pia-stowski. Odwiedzili Poznań, Bramę Poznania, Zamek w Kórniku, Mysią Wieżę oraz muzeum podróżnika, pisarza Arkadego Fiedlera i robiącą wrażenie kolekcją pamiątek z całego świata
SZKOLNE DNI ZDROWEGO ŻYWIENIA
Październikową tradycją naszej szkoły jest organizacja Szkolnych Dni Zdrowego Żywienia. 
Rozpoczęliśmy od obejrzenia naszej niezwykłej wystawy, na której każdy eksponat oprócz 
niewątpliwych walorów estetycznych, pełen jest zdrowia. Pani Natalia Stępień wykorzystując 
prezentację multimedialną „Owocowy organizm” przybliżyła nam co kryje się za kształtem  owoców i warzyw. Pani Ania Pawlik natomiast wprowadzając uczniów w tajniki aromaterapii przekonywała,      że łąki i ogrody pełne są naturalnych i pachnących leków. Kolejnego dnia przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Lena Piestrzeniewicz wraz z panią Inezą Fudali opowiedziały jakie znaczenie mają kolory warzyw i owoców. Pani Kasia Kubiszewska przeprowadziła dla młodszych klas warsztaty dotyczące zdrowego drugiego śniadania. 
Starsi uczniowie zaś poznali przydatne strony internetowe oraz aplikację pomocną w robieniu zdrowych zakupów. Na tym nie kończymy, bowiem dzięki z roku na rok rosnącej świadomości naszych uczniów mamy nadzieję, że Dni Zdrowego Żywienia będą codziennie!
                                                                                                                 Kasia Kubiszewska
SZKOLNE DNI ZDROWEGO ŻYWIENIA
Uczniowie naszej szkoły z klas 1-2-3 biorą udział w europejskim projekcie: 
eTwinning Christmas Cards Exchange!
Głównym celem tego projektu jest przesłanie sobie pocztą kartek świątecznych, ręcznie robionych ozdób i tradycyjnych słodyczy. Następnie wykonamy dekorację: wyeksponujemy kartki, które otrzymamy od uczniów z innych szkół, zaznaczymy na mapie Europy kraje i szkoły partnerskie oraz udekorujemy „choinkę eTwinning” ozdobami, które otrzymamy  od partnerów. 
W projekcie bierze udział 10 szkół z sześciu krajów europejskich.
Katarzyna Górniak
F O T O G A L E R I A


Ciesząc się możliwością spotkań w realu, 
czas spędzany w szkole staramy się wykorzystywać 
na ciekawe aktywności. 
            Katarzyna KubiszewskaWIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
Zakończyła się Wielka Zbiórka Książek organizowana w naszej szkole.        
 Uzbieraliśmy 264 książki, w tym 198 książek dla dzieci i 66 dla dorosłych. 
Książki, dzięki pomocy taty uczennicy z klasy IIIa 
zostały już przekazane do łódzkiego magazynu akcji. 
Bardzo dziękuję uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie się do zbiórki.
                                                            
                                                                                                  Kasia Kubiszewska
Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i pozostałych artystów na międzynarodową wystawę Taxo. 
Sztuka Dotyku dofinansowaną z budżetu miasta Łodzi i Stowarzyszenia Oświatowego Twoja Szkoła. 
Serdecznie dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia za wsparcie. 
Projekt ma charakter artystyczno- społeczny i koncentruje się wokół spraw związanych z brakiem równowagi percepcyjnej dzisiejszych czasów. 
Wernisaż i finisaż: 18.09 o 18 00 albo 25.09 o 18 00.
Mam nadzieję do zobaczenia  Tamara Sass
                                                                                             

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego